МИКЦ в ПМГ Враца

На 13 март адвокат Р. Тодорова – консултант в Младежки информационно – консултантски център – Младежки дом – Враца беседва с десетокласници от ПМГ „Акад. Иван Ценов” по въпроси, свързани с Закона за противообществени прояви при малолетни и непълнолетни.


Горе