В рамките на три дни в Младежки дом се провежда обучение на фасилитатори

Дружеството за Религиозна и Обществена Подкрепа на Лишените от Свобода (Prison Fellowship Bulgaria ) организира обучение на представители от различини институции и обществени организации в полето на ВЪЗСАТНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Обучението е в рамките
Проект
„Активни общности в превенцията от институционализация на деца и младежи с противообществени прояви”
15.09.2011 – 17.09.2011, гр. Враца

Тренингът се провежда в Младежки дома Враца, Синя зала.
Участват представители на РУП, ОС ГД „ИН” сектор Пробация, МКБППМН, ОЗД, от градовете Враца и Русе, и организациите членки на гражданска мрежа „Активна общност Враца”, ДРОПЛС и Каритас Русе.

Целта на обучението е да подготви специалисти и граждани за влизане в ролята на водещи в провеждането на конференции между пострадали от престъпление и млади правонарушители, с цел възстановяване на нанесените вреди / щети и възстановяване, доколкото е възможно, на добрите отношения между страните и в цялата общност.

Възстановителните конференции са инструмент за промяна и грижа, отговор на породили се нови нужди в резултат на извършено престъпление.
Възстановителното правосъде е теория за правосъдието целяща да отговори на нуждите на жертвите, правонарушителите и всичи засегнати в общността.

Обучител е Lynette Parker, ст.експерт от центъра по Възстановително правосъдие на Prison Fellowship International - Вашингтон, САЩ. Г-жа Parker е консултант на националните организации, членове на PFI, каквото е и ДРОПЛС в развитието на национални програми основаващи се на принципите на възстановителното правосъдие прилагащи се в затворите или в общността. В своята работа тя работи с екипи от Северна Америка, Латинска Америка, Европа, Азия, всички насочващи усилия към създаване на работещи инструменти за справяне с нарастващата престъпност (световна ценденция), помирение между страните и намаляване нивото на рецидивисъм.

 

За повече информация 0897803257
Елена Йончева restoration_bg@yahoo.com
Изпълнителен директор
ДРОПЛС

 


Горе