История

 

Младежкият дом в град Враца е първият младежки дом в Република България, открит през есента на 1968 година.

 

През годините Младежкият дом се оформя като младежко пространство, предназначено за развитие и изява на творческите способности на младите хора, за разпространение на култура и смислен духовен живот. Създават се условия за занимания по интереси, отдих и младежки контакти.

 

През 1990 година той се обособява като Общински младежки дом и преминава на пълна издръжка от бюджета на Община Враца.

 

Днес, Общинският младежки дом е инициатор на уникални и иновационни за практиката дейности, с които е известен както в страната, така и в редица страни от Европа и света.

 

Младежкият дом организира и провежда:

• Международен младежки театрален фестивал „Време”;

• Национален рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза от любители, провежда се в рамките на Ботеви дни, организирани от Община Враца;

• Регионален младежки фолклорен събор „Пръски от извора”;

 • Преглед на вокални състави и индивидуални изпълнители;

• „Rockalution” - брейкденс турнири с международно участие;

• Национален турнир по спортни танци;

 • Демонстрации на източни бойни изкуства;

• Турнир „Изгряващи звезди” – за детски танцови двойки по спортни танци;

• Национални срещи на детски и младежки парламенти от Р България;

• Турнир по художествена и естетическа гимнастика "Звездички”;

• Годишни награди за аматьорско изкуство „Опит за летене”;

• Национален конкурс за съвременна хореография „Враца танцува”;

• Национален поетичен конкурс "Любовта...".

 

Дейността е съобразена с индивидуалните качества, интереси, творчески способности и потребности на младите хора – репетиции и концерти; срещи с изявени творци; кафе театри; музикални представяния на различни стилове в музиката – гостувания на поп, рок и хип-хоп изпълнители; дейности, популяризиращи националните традиции и морал, толерантност и демократични разбирания. Своя творчески потенциал младите хора от града развиват в 16 клубни и творчески формации.

 

Младежкият дом активно участва в разработването и осъществяването на общинската политика за работа с местната младежка общност в свободното време. Подпомага методически, организационно и технически провеждането на дейности от Ученически общински съвет, неправителствени организации, неформални младежки групи. Осъществява съвместна дейност с училища, културни институти и други институции, работещи за решаване на проблемите на младите хора от града и региона.

 

Приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество,организиране и осъществяване на редица младежки форуми, кампании и инициативи, курсове, тренинги и обучения, които развиват социалните знания и умения на младите хора са друга насока от дейността на Младежкия дом. Доброволците към Дома реализират свои идеи, мотивират и активират своите връстници за обществено-полезни дейности.

 

Младежкият дом разпространява знания за Европейския съюз и активно работи по Европейски програми.

 

През 2007 година към Дома е открит Младежки информационно – консултантски център, предоставящ широк кръг информация, консултантски услуги, мотивационни курсове и обучения в съответствие с реалните потребности на младите хора и в зависимост от тяхната възраст, образование, пол, социално положение, професионални, здравни, граждански и културни интереси.Горе